A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés engedélyezési eljárása

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az ügyben eljáró hatóság: A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

A kérelem benyújtásnak menete (benyújtása, adatlap igénylés, elbíráslás) a tájékoztatóban foglaltak szerint.

További hasznos tartalmak honlapunkon az Információk menüpontban.