Álláshirdetés

Pályázati felhívás iskolavédőnői munkakörök betöltésére

Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata (1032 Budapest, Gyenes utca 16.) pályázatot hirdet 1 fő iskolavédőnői munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 , Vöröskereszt utca 9-11. Védőnői Tanácsadó (III. kerületi telephelyű általános és középiskolák)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

6-18 éves tanulók körében az iskola védőnői feladatok ellátása a hatályos jogszabályok és a szakmai irányelvek szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Védőnő
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
  • valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt. a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat során a személyes adatainak megismeréséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Számítógép felhasználói szintű ismerete, jó kapcsolatteremtő képesség, megbízhatóság, önálló munkavégzésre való alkalmasság, precizitás, pontosság, jó kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, oklevél másolat, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Schadek-Bíró Éva intézményvezető részére a kozpont@obudaivedonok.hu E-mail címen keresztül (tel. 439-1378)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkáltató által történő személyes meghallgatást követően, egyéni megegyezés szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: Pályázat benyújtását követően, folyamatosan.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

KÖZIGÁLLÁS.GOV.HU

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.