Álláshirdetés

Pályázati felhívás iskolavédőnői munkakörök betöltésére

Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata (1032 Budapest, Gyenes utca 16.) pályázatot hirdet 3 fő iskolavédőnői munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Budapest, III. kerület (III. kerületi telephelyű általános és középiskolák)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügy ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3) NM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása a munkáltató által meghatározott nevelés-oktatási intézményekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb önkormányzati támogatások: BKV bérlet, egészségügyi parkolási kedvezmény, étkezési támogatás, ruházati juttatás, saját laptop, mobiltelefon biztosítása.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Védőnő szakon szerzett képesítés
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
  • valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt. a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat során a személyes adatainak megismeréséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Számítógép felhasználói szintű ismerete, jó kapcsolatteremtő képesség, megbízhatóság, önálló munkavégzésre való alkalmasság, precizitás, pontosság, jó kommunikációs készség, KRÉTA-IER program használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes önéletrajz, oklevél másolat, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2024. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Schadek-Bíró Éva intézményvezető részére a kozpont@obudaivedonok.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkáltató által történő személyes meghallgatást követően, egyéni megegyezés szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: Pályázat benyújtását követően, folyamatosan.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

KÖZSZOLGÁLLÁS Portál

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.