Intézkedési terv Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálatánál a veszélyhelyzet alatt

Érvényes: 2020. 12. 01-től

A koronavírus-járvány második hullámának felfutó, aktív szakaszára, a járvány elleni védekezés  további erősítése érdekében kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint 2020. november 7-én az NNK által kiadott eljárásrendre a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok), az egészségügyi alapellátás keretében a védőnői ellátás vonatkozásában az Országos Tisztifőorvos Asszony által elrendelt intézkedések végrehajtása szerint.

A területi védőnőkkel történő ellátás során (várandósgondozás, 0-7 éves gyermekkel kapcsolatos védőnői tevékenység végzése során) alkalmazott irányelvek

 • A családok és a területi védőnők egészségének védelme érdekében törekedni kell a védőnő – gondozott találkozások számának minimalizálására, és a szakma szabályainak figyelembevétele mellett a távkonzultáció előtérbe helyezésére, de ez nem jelentheti az ellátás megtagadását.
 • A gondozás menetéről telefonon szükséges egyeztetni a gondozottal/törvényes képviselővel. A preventív tevékenység jelentős része elektronikus úton is elvégezhető. A távkonzultáció lehetőségét a védőnő felajánlja a gondozott részére. Az informatikai lehetőségek útján (pl. videófelvétel) nyomon követhető a csecsemők, gyermekek fejlődése. A kitöltött szülői kérdőív e-mailben vagy fotó formájában való elküldése és annak telefonon történő megbeszélése nagyban segíti a szülő és a védőnő közötti kapcsolattartást személyes találkozás nélkül.
 • A személyes találkozást feltétlenül igénylő esetekben az ellátás lehetőség szerint a védőnői tanácsadóban történik és csak nagyon indokolt esetben végez a területi védőnő veszélyhelyzetben védőnői családlátogatást.
 • Személyes találkozás esetén a védőnő előzetesen szóbeli nyilatkozatot kér a gondozottól arra vonatkozóan, hogy egészséges-e, illetve van-e a közvetlen környezetében akut légúti fertőzésben szenvedő beteg.
 • Ha a védőnő szükségesnek látja, személyes találkozáskor testhőmérséklet mérést végez érintés nélküli lázmérővel.
 • Védőnői tanácsadáson való részvétel csak előjegyzés alapján, előre egyeztetett időpontban történik.
 • A védőnői tanácsadáson csak tünetmentes, egészséges személy vehet rész.
 • A személyes találkozás alkalmával a védőnő minden esetben orrot és szájat eltakaró maszkot visel, és a tanácsadóban köpenyt is. A gondozott személy/szülő, valamint a 6 éves és annál idősebb gyermek (kivéve a maszk használat kötelezettség alól Kormány által felmentett csoportba tartozók) is viseljen maszkot, kivéve a szükséges vizsgálat idejére (pl. szájüreg, fogazat megtekintése).
 • A védőnővel való személyes találkozás során az 1-1,5 méter távolság tartására kell törekedni, kivéve azokat a helyzeteket, amikor egy-egy vizsgálat (pl. vérnyomásmérés, testsúlymérés, egészségügyi dokumentum átadása) ettől közelebbi személyes távolságot igényel.
 • A védőnői tevékenységek végzése előtt és után a védőnő megfelelő kéz higiénés gyakorlatot alkalmaz a „kézhigiéne öt momentuma” alapelvnek megfelelően, szigorúan betartva.
 • Két gondozott megjelenése között a szellőztetésre, a használt eszközök, valamint a bútorzat fertőtlenítésére megfelelő időt biztosítunk.
 • A védőnői tanácsadó váróhelyiségében egyszerre, egy időben csak egy fő gondozott, illetve szükség esetén egy fő hozzátartozója lehet jelen. Egyéb esetekben a védőnői tanácsadó váróhelyiségében biztosítani kell, hogy a gondozottak között legalább 1-1,5 méter távolság megtartható legyen.
 • A váróhelyiségben nincsenek újságok, szórólapok, gyermekjátékok, stb. Valamennyi tanácsadó várójába alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer-adagolók kerültek kihelyezésre, melyek használata érkezéskor és távozáskor is szükséges.
 • A környezet- és eszközfertőtlenítés (pl. a vizsgálóasztal vagy szék, használt eszközök) szabályait betartjuk a védőnői ellátás során. A napi takarításra és a gyakran érintett felületek fertőtlenítésére, a gyakori szellőztetésre fokozottan ügyelünk.
 • A közvetlen védőnői ellátásban csak egészséges, klinikai tünetekkel nem rendelkező, különösen légúti tüneteket mutató védőnő vesz részt.

Az általános és középfokú oktatási intézményekben történő 7-18 éves gyermekek iskolavédőnői ellátása során alkalmazott irányelvek

 • A nevelési-oktatási intézményt kizárólag COVID-19 fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges gyermek, tanuló látogathatja, akutan náthás, köhögős, lázas beteg maradjon otthon. Az oktatásban, nevelésben, ill. az intézmény működtetésében csak COVID-19 tünetektől mentes, egészséges dolgozó vehet részt. Légúti fertőzés tüneteit mutató egészségügyi dolgozó nem vehet részt a közvetlen iskolaegészségügyi ellátásban.
 • Tanulói forgalom az iskola-egészségügyi rendelőben:
  • A váróhelyiségekben biztosítani kell, hogy a tanulók között legalább 1,5 méter távolság megtartható legyen. A váróhelyiségben nem lehetnek újságok, magazinok, gyermekjátékok, stb.
  • Az iskola területén, illetve a váróhelységben kihelyezett alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszeradagolók segítségével érkezéskor és távozáskor a tanulók fertőtlenítsenek kezet.
  • Indokolt, hogy a légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg maradjon otthon és telefonon vegye fel a kapcsolatot a háziorvosával.
  • A koronavírusfertőzés korai felismerése és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében fel kell hívni a tanulók figyelmét, hogy jelezzék, amennyiben fertőzésre jellemző tüneteket tapasztalnak.
 • Az iskolában tünetekkel rendelkező tanuló elsődlegesen ne az iskola-egészségügyi rendelőt keresse fel, hogy ne keveredjenek a preventív vizsgálatra érkezők a koronavírus gyanús esetekkel. A tanulót el kell különíteni a szülő megérkezéséig az intézmény erre a célra fenntartott helyiségében.
 • Az iskolaorvosi rendelőbe lépéskor a tanuló fertőtlenítse a kezét, használjon maszkot, kérdezzünk rá az esetleges tünetekre, és panaszok esetén történjen non kontakt hőmérés.
 • A rendelőben egyszerre csak egy tanuló tartózkodjon.
 • Az osztályok szűrővizsgálatát követően el kell végezni a tanuló által megérintett bútorok, eszközök, kilincs felületfertőtlenítését, szellőztessünk a következő osztály érkezése előtt.
 • A COVID prevencióval összefüggésben az eljárásrendnek megfelelően a napi munka során az iskolaorvos és védőnő védőköpenyt, sebészi orr-szájmaszkot/textilmaszkot használ.
 • Szervezett preventív vizsgálatok (szűrővizsgálatok, szakmai alkalmassági vizsgálat, testnevelési csoportbesorolás, gondozás, védőoltás) körülményei:
  • A vizsgálatok ütemezésével javasolt a várakozási idő optimalizálása.
  • Egyszerre egy osztályhoz tartozó tanulókat hívnak vizsgálatra, a tanulóknak orrszájmaszkot kell viselniük.
  • A várakozásra kijelölt helyiségben a tanulók egymástól legalább 1 méter távolságra legyenek.
  • Annyi tanulót hívjanak egy tanítási órán egyszerre vizsgálatra, amennyit előre láthatólag meg tudnak az adott idő alatt vizsgálni, ill. biztosítható várakozás közben a legalább 1 méteres távolság.
  • A várakozásra kijelölt helyiség rendszeres (legalább 45 percenkénti) / folyamatos szellőztetéséről gondoskodni kell.
  • Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, maszk használata, védőoltás esetén, krónikus betegnél, ill. bármely panasz esetén lázmérés.
  • Két tanuló között a tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés.
  • iskolai kampányoltások egyidejű adására van lehetőség, amennyiben ezt az a kormányhivatal előzetesen engedélyezi.

Az intézmény keretében a területi és iskolai védőnői ellátás során a hatékony munkavégzés megvalósulás érdekében

 1. Intézményünk valamennyi védőnője a hatékony távkonzultáció megvalósulása érdekében szolgálati mobilszámon és egyéni e-mail címmel rendelkezik.
 2. Az intézmény honlapján (www.obudaivedonok.hu) keresztül a járványügyi védekezéssel összefüggésben:
 3. tájékozódhatnak a területileg illetékes védőnők elérhetőségéről (Védőnő kereső menü – keresés utca, iskola, védőnő szerint);
 4. folyamatosan teszünk közzé szakmai cikkeket, ajánlásokat, hiteles anyagokat; ahol intézményünk dolgozóinak saját készítésű videóit és más oktató videókat is megtekinthetik(Digitális tanácsadás menü)
 5. online elérhető tanfolyamainkról, programjainkról tájékozódhatnak (Események menü),
 6. elérhetik és letölthetik a védőnői szűrővizsgálatok és a szülői kérdőívek nyomtatványait (Védőnői szűrővizsgálatok menü)
 7. önkormányzati juttatásokról, családtámogatási ellátásokról, orvosi ügyeletekről tájékozódhatnak(Információk menü)
 8. A közösségi oldalon is elérhető intézményünk és kisebb zárt csoportjaink, ahol naponta osztunk meg a védőnői gondozással, egészségmegőrzéssel, járványügyi védekezéssel és az önkormányzati hírekkel kapcsolatos információkat.

Budapest, 2020. december 1.

                                                                                                                             Schadek-Bíró Éva intézményvezető