Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata eljárásrendje a COVID-19 veszélyhelyzet időtartamára (bővített)

Az EMMI IV/2397/2020/EAT iktatószámú levelében foglaltakra tekintettel, az Országos Tisztifőorvos Asszony által – egészségügyi alapellátás keretében működő védőnők vonatkozásában – elrendelt intézkedések végrehajtásával kapcsolatban a III. kerületben védőnői gondozásban álló/kerülő családokat, kismamákat a következőkről tájékoztatom:

Az egészségügyi alapellátásban dolgozó védőnők védelme érdekében Intézményünkben a védőnő – gondozott találkozások számának minimalizálására törekszünk és a szakma szabályainak figyelembevétele mellett a távkonzultációt helyezzük előtérbe.

A 65. életévüket betöltött védőnők nem találkozhatnak a gondozottal személyesen. Ugyanez vonatkozik azon 65 évnél fiatalabb alapellátási dolgozókra, akik olyan súlyos, krónikus betegséggel élnek, mely az esetleges COVID-19 vírusfertőzés esetén jelentősen rontaná az életkilátásaikat (pl. szív-, érrendszeri megbetegedés, immunszupprimált állapot, cukorbetegség). Az ilyen módon felmentett védőnők esetében a feltétlenül szükséges személyes találkozást igénylő védőnői ellátásra helyettes védőnő által kerül sor.

A védőnőknek – a védőnői tanácsadókban – gondoskodniuk kell arról, hogy légúti fertőzésre utaló tüneteket (láz, köhögés, torokfájás és nehézlégzés) mutató beteg semmi esetre se keresse fel személyesen a tanácsadót.

A lehető legtöbb gondozottat távkonzultáció (telefon, e-mail, facebook stb.) keretein belül látjuk el.

Amennyiben a gondozott légúti tünetekkel (láz, köhögés, torokfájás), de nehézlégzés nélkül a tanácsadóba érkezik, akkor a védőnő jogosult utasítani arra, hogy térjen vissza otthonába és a védőnői ellátást távkonzultáció keretein belül folytassák, továbbá hívja fel az érintett figyelmét, hogy háziorvosával konzultáljon egészségi állapotával kapcsolatban. A védőnői ellátás tehát nem tagadható meg, hanem távkonzultáció keretén belül folytatandó.

Távkonzultáció jelen esetben telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő státuszfelvételt, tanácsadást jelent, melyek tartalmát a védőnő a dokumentációjában rögzíti.

A védőnői munkavégzés rendkívüli helyzetben a védőnői tanácsadóban történik, a preventív tevékenység jelentős része elektronikus úton valósul meg.

A védőnőnek telefonon egyeztetni szükséges a gondozottal/törvényes képviselővel a körülmények tekintetében.

A digitális tanácsadás lehetőségét a védőnők felajánlják a gondozottak számára. Telefonon, skypon, videófelvétellel nyomon követhető a csecsemők, gyermekek fejlődése. A kitöltött szülői kérdőív e-mailben, vagy fotó formájában való elküldése és annak telefonon történő megbeszélése nagyban segíti a szülő és a védőnő közötti kapcsolattartást személyes találkozás nélkül.

Védőoltási kötelezettség esetén a mérések (súly, hossz, fej és mellkörfogat) a házi gyermekorvosi tanácsadáson történnek meg a kettős megjelenés elkerülése érdekében.

Egyedi esetekben – amennyiben nélkülözhetetlen a személyes konzultáció – időpontot egyeztetve (két gondozott megjelenése között a szellőztetésre és a használt eszközök, valamint a bútorzat fertőtlenítésére megfelelő időintervallumot hagyva) szükséges a tanácsadás megtartása az előírt általános óvintézkedések betartásával. A védőnő ezekben az esetekben előzetesen szóbeli nyilatkozatot kér a gondozottól arra vonatkozóan, hogy egészséges-e, illetve van-e közvetlen környezetében akut légúti fertőzésben szenvedő beteg.

A védőnői tanácsadó váróhelyiségében egyszerre, egy időben csak egy gondozott és/vagy egy hozzátartozója lehet jelen.

A védőnők a tanácsadások alkalmával szájmaszkot, gumikesztyűt, védőruhát (köpeny vagy védőnői póló, védőszemüveget) használnak, továbbá a védőnői tevékenységek végzése előtt és után minden alkalommal kézfertőtlenítést végeznek.

Fentieken túl a tanácsadóban a berendezések és felszerelések fertőtlenítését folyamatosan biztosítjuk.

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet kiegészült a 44.§-sal, mely szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül.

A védőnők munkája jelen helyzetben kiemelt fontossággal bír, különös tekintettel a várandósoknak és a családoknak nyújtandó megfelelő információ biztosítására és pszichés támogatására.

Kérem Önöket, hogy munkánk során a lehető legnagyobb mértékben működjenek együtt munkatársainkkal, tartsák be az általunk tanácsolt járványügyi intézkedéseket családjuk védelme érdekében. Mi is mindent megteszünk a továbbiakban is az Önök biztonságáért, egészségéért! Köszönjük!

Budapest, 2020. 03. 26.

Schadek-Bíró Éva intézményvezető