Területi védőnők feladatai

A területi védőnő a jogszabályokban előírt feladatait a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján, egy földrajzilag meghatározott területen látja el. Preventív tevékenységét az ellátási területén (állandó vagy ideiglenes) lakcímmel rendelkező személyek gondozásán túl, a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik.  A területi védőnő nem választható.

A területi védőnők feladatai

  • nővédelem,
  • a várandós anyák gondozása,
  • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban,
  • a 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
  • az óvodában a védőnői feladatok végzése,
  • az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott, tanköteles korú gyermek gondozása.

A védőnő a tevékenységeit…

  • a fenntartó által biztosított tanácsadó helyiségben, azaz az Egészséges Tanácsadókban,
  • a családok otthonában,
  • a nevelési-oktatási intézményben,
  • a közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzi.

A területi védőnő által kötelezően felajánlott családlátogatások gyakorisága

várandós anya

a várandósság ideje alatt legalább 4 alkalommal (ebből az első látogatás a gondozásba vétel után 2 héten belül), fokozott gondozást igénylők esetén havonta egy alkalommal és szükség szerint

gyermekágyas anya

az intézetből hazajövetel után 48 órán belül (védőnő értesítése szükséges) – szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap esetében az azt követő első munkanap -, majd az első 6 hétben legalább hetente

újszülött, csecsemő

a hazaadást követő 48 órán belül (védőnő értesítése szükséges) – szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap esetében az azt követő első munkanap -, majd ezt követően az első 6 hétben legalább hetente

csecsemő (6 hét-1 éves kor)

havonta, fokozott gondozást igénylők esetében havonta és szükség szerint

1-3 éves korú kisded

évente legalább 6 alkalommal, fokozott gondozást igénylők esetében évente legalább 6 alkalommal és szükség szerint

3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig

(ha nem jár közösségbe)

évente legalább 4 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően, fokozott gondozást igénylők esetében évente legalább 4 alkalommal és szükség szerint, valamint beiskolázás előtt kötelezően

3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig

(ha közösségbe jár)

évente legalább 2 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően, fokozott gondozást igénylők esetében évente 2 alkalommal és szükség szerint, valamint beiskolázás előtt kötelezően

oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermek

évente legalább 2 alkalommal, illetve szükség szerint