Újszülöttek köszöntése vészhelyzet idején

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről. A Korm. rendelet 1. § értelmében a vészhelyzet kihirdetése Magyarország egész területére kiterjed. 

Ezzel összefüggésben az alábbiakat rendelem el: az újszülöttek, illetve családjaik személyes köszöntése (üdvözlőlap, DM utalvány átadása, KÉPMÁS magazin 6 havi előfizetése ) azonnali hatállyal, előre nem látható ideig felfüggesztésre kerül, az ajándékok pótlólag történő átadására későbbi időpontban a Védőnői Szolgálat munkatársai által kerül sor. 

dr. Kiss László polgármester