Változás 2022. január 1-jétől az Újszülöttek támogatásában

A Képviselő-testület a 2020. november 30. után született újszülötteket, a család jövedelmétől függetlenül, amennyiben a gyermek születésekor legalább egyik gondozó szülője (törvényes képviselője) a III. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkezik, és ott életvitelszerűen tartózkodik, jelenleg 26.000,- Ft egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti.

A döntés hatálya kiterjed az örökbefogadott gyermeket nevelő családokra is.

A kérelem a gyermek születésétől vagy örökbefogadásától számított 1 éven belül nyújtható be, a támogatást a Szociális Főosztály állapítja meg.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, csatolni kell hozzá:

  • a védőnő által kiállított igazolást.

A kérelem benyújtásához a Szociális Főosztály és a Védőnői Szolgálat munkatársai is segítséget adnak.

Kapcsolódó személyek

Csonka Krisztina

Háromi Ildikó

Magyarné Schmidt Annamária

Kapcsolódó dokumentumok

Forrás: www.obuda.hu